אמזונס, ג'ונגל, יום, צרצרים, ציפורים
Amazonas, jungle, day, crickets, birds
אמזונס, ג'ונגל, יום, צרצרים, ציפורים, יתושים
Amazonas, jungle, day, crickets, birds, mosquito
רחוב, עיר
Street, City
סקייליינר, עיר, סאו פאולו 2
Skyliner, City, Sao Paulo 02
סקייליינר, עיר, סאו פאולו 1
Skyliner, City, Sao Paulo 01
רום טון, טיפות על ברזל
Room tone, Drops on metal