מפתחות
Keys
מחיאות כפיים - מעט אנשים - פנים
Small club applaus
הורדת מיים בשרותים במטוס
Toilet flush in airplane
גיטרה חשמלית, מגעים
Electric Guitar Bad Connection
סוס וכרכרה
Horse and Carriage
פרסות סוס
Horseshoes