רום טון, ציפור, תנועה רחוקה
Room tone, Bird, Distant Traffic
רום טון, ציפור
Room tone, Bird
רום טון, חתול, מיאו
Room tone, Cat
מסעדה - עמוסה
Restaurant - Busy
אולם, רום טון, מלמולים, פורטוגזית
Hall, Room Tone, Murmur, Portuguese
אולם, רום טון
Hall, Room tone