רוח דרך עלים
Wind through leaves
חריקת דלת גדולה מברזל
Door squeak, heavy, metal
נשיפה, פה, קצר
Mouth blow, short
מנוע, מהירות קבועה
Engine, steady
מילוי פח ממתכת
Filling metal can
כלב לועס 2
Dog chew (02)