כלב לועס 1
Dog chew (01)
מכונית חולפת לאט
Car pass slow
מכונית חולפת לאט, חצץ רטוב
Car pass slow, wet gravel
דלת הזזה 3
Door, sliding (03)
דלת הזזה 2
Door, sliding (02)
סירנה, צפירה, יציב 3
Air raid siren, steady (03)